Kayıt İşlemleri

Kimler Başvurabilir?
Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri, belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

 • Özel eğitim okullarına; orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zeka testi sonucuna göre aday kaydı yapılır.
 • Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapılan test ve değerlendirmelere göre kayıt yapılır.
 • Okul öncesi programını bitirenler doğrudan hazırlık sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, hazırlık sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler.
 • Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.
 • Özel eğitim kurumlarında aday kaydı yapılırken bireyin takvim yaşından çok, özellikleri ve bireysel yetersizlik düzeyine bakılır.
 • Bireyin özür grubu ve düzeyi ile yaşı dikkate alınarak düzey gruplarına göre sınıflar oluşturulur.
 • Destek eğitim programına, herhangi bir okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumuna veya kaynaştırma programına
  devam eden özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır.Yaş Sınırlaması yoktur.
 • Bireysel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) eğitim programına; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim programlarına
  devam edemeyen özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır.Yaş Sınırlaması yoktur.


ÜCRETLENDİRME / EĞİTİM ÜCRETSİZ
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nce özel eğitim almasının uygun olduğu belirtilen öğrencilerimizden; sosyal güvencesi olsun veya olmasın (SSK, Bağkur, Yeşil Kart, Emekli Sandığı vs. şartı aranmaksızın),
verilen tüm eğitim hizmetleri karşısında ailelerden ücret alınmaz. Eğitim ücretleri devlet tarafından karşılanmaktadır.