Hizmet Verilen Engel Grupları

 • Eğitilebilir Zihin Engelliler
 • Öğretilebilir Zihin Engelliler
 • Gelişim Geriliği
 • Bireysel ve seanslı grup eğitimi
 • Otizim
 • Rett Rendromu
 • West Sendromu
 • Asperger Sendromu
 • Down Sendromu
 • Kromozon Anomalileri
 • Frajil X Sendromu
 • Fenilketenüri
 • Spastik ( Cerebral Palsy )