Hakkımızda

HEDEFİMİZ
İlköğretim çağına gelmiş eğitilebilir ve öğretilebilir düzeyde zihinsel engelli öğrencilere Türk Milli Eğitimi'nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda eğitim vermektir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitim çalışmalarında özel eğitimin evrensel ilkelerine bağlı kalınarak seviyelerine uygun program geliştirmek, yaşamsal becerilerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır.

AMACIMIZ
Özel eğitim gerektiren bireylerin;
İlgi, istek ve yeterlilikleri doğrultusunda genel eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak, öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla zihinsel, fiziksel, işitsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel özbakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, çevresine uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.
Her yaş ve seviyedeki çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal becerilerini desteklemek, çocuğun özellik ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ve rehabilitasyon programları hazırlamak, bu programları da çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımlar kullanarak uygulamaktır.

GÖREVİMİZ
Zihinsel, fiziksel, işitme, otistik, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylere;
* Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyumu sağlamak
* Özbakım becerilerini kazandırmak
* Davranış problemlerini gidermek
* Temel akademik becerileri kazandırmak ve geliştirmek
* Ailelerine destek eğitim vermek.
* İlköğretime devam eden, akranlarından geride olan çocuklara
destek eğitim vermektir.